Edukacja na co dzień

Mamy świadomość, że wczesne lata dzieciństwa stanowią fundament całego późniejszego rozwoju umysłowego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego człowieka, a doświadczenia nabywane w tym okresie stają się punktem odniesienia na całe życie. Dlatego tworząc przedszkole i żłobek, będące pierwszym krokiem w procesie edukacji, starannie dobieramy zajęcia adekwatne do stopnia rozwoju, percepcji i zdolności naszych Dzieci.

Każdy dzień to nauka umiejętności funkcjonowania w grupie, komunikowania się, współdziałania i szacunku dla innych. Ta „życiowa” wiedza nabywana podczas przebywania z rówieśnikami, w społeczności w której panują określone zasady wyposaża Dzieci w niezbędne kompetencje społeczne i kulturowe.

Codzienne zajęcia dydaktyczne mają za zadanie przygotować Dziecko do podejmowania kolejnych kroków edukacyjnych. Są to m.in.  aktywności doskonalące język i komunikację, wprowadzenie do edukacji matematycznej, zapoznanie ze światem roślin i zwierząt, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, uwrażliwienie na różne formy plastyczne, teatralne, kształtowanie u Dzieci nawyków higienicznych i samodzielności.

W ciągu roku cykliczne organizowane będą projekty tematyczne i warsztaty pozwalające pogłębić wiedzę i zdobyć nowe umiejętności poprzez udział Dzieci w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, doświadczeniach, eksperymentach. Różnorodna tematyka projektów – ekologiczna, podróżnicza, kulinarna – pozwala na rozwój zainteresowań i odkrycie nowych uzdolnień naszych Pociech.

W Smart Kids Academy będziemy uczyć w najefektywniejszy dla Dzieci sposób – poprzez zabawę. Pamiętamy przy tym, aby wygospodarować podczas dnia czas na odpoczynek, wyciszenie, a także naturalną w tym wieku i potrzebną beztroską zabawę – zarówno na powietrzu, w ogrodzie i placu zabaw, jak również w salach.