Liczebność grup

W Smart Kids Academy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest indywidualne podejście do Dziecka pozwalające na odkrycie, poznanie i rozwijanie Jego osobistych uzdolnień i talentów. Dlatego będziemy pracować w małych, 10-, 16-osobowych grupach, w których nauczyciel ma szanse na obserwację i analizę zachowań każdego Dziecka. Nad każdą grupą czuwać będzie min. 2 nauczycieli.