Opłaty

Żłobek:

♥ Koszt czesnego obejmującego wszystkie zajęcia w naszym żłobku, w tym dodatkowych, prowadzonych przez zewnętrznych instruktorów, wynosi 1 500,00 zł/miesiąc.

♥  Cena czesnego obejmuje pobyt Dziecka, od poniedziałku do piątku, w ramach standardowych godzin funkcjonowania żłobka, czyli 7:00-18:00. Każda rozpoczęta godzina powyżej 18:00 wynosi 30 zł.

♥  Stawka żywieniowa wynosi 17 zł/dzień i obejmuje 5 pożywnych dań: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

Przedszkole

♥  Koszt czesnego w przedszkolu wynosi 1 100,00 zł/miesiąc. Cena obejmuje wszystkie zajęcia w przedszkolu – regularne i dodatkowe oraz wyżywienie.

♥  Cena czesnego obejmuje pobyt Dziecka, od poniedziałku do piątku, w ramach standardowych godzin funkcjonowania przedszkola, czyli 7:00-18:00. Każda rozpoczęta godzina powyżej 18:00 wynosi 30 zł.