Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Smart Kids Academy”

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Smart Kids Academy” czynne jest w godzinach 7.00 – 18.00

Plan dnia
7.00 – 9.00

swobodne zabawy poranne: w kącikach zainteresowań, w małych grupach lub indywidualne/ zabawy w kręgu/poranna gimnastyka
9.00 – 9.30

śniadanie/czynności higieniczno-porządkowe
9.30 – 11.30

pobyt w ogrodzie, zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z placu zabaw

zajęcia edukacyjne/zabawy ruchowe/muzyczne/plastyczne

11.30 – 12.00

obiad: I i II danie/ czynności higieniczno-porządkowe
12.00 – 14.30

odpoczynek poobiedni: czytanie bajek/słuchanie relaksacyjnej, spokojnej muzyki/odpoczynek
na leżakach/spanie/zajęcia dodatkowe w grupach przedszkolnych

14.30 – 15.00

czynności higieniczno-porządkowe/zabawy swobodne
15.00 – 15.30

podwieczorek

15.30 – 18.00

zabawy umuzykalniające/pobyt w ogrodzie, zabawa na placu zabaw/zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci

Przed posiłkami realizowane są czynności higieniczne przygotowujące do jedzenia. Po skończonej zabawie Dzieci zachęcane są do uporządkowania zabawek i zachowania porządku w salach. Przed wyjściem do ogrodu, Dzieci które są na to gotowe, uczą się samodzielnego ubierania, pod okiem pomocnych nauczycieli.